Nytt miljöbeslut och ändrad evenemangskalender 2019!

Tidigare beslut för verksamheten från Gislaveds kommuns bygg-, och Miljönämnd 2019-02-26 är upphävt av Länsstyrelsen i Jönköpings Län efter överklagande från ägarna till fastigheter väster om anläggningen.

Verksamheten hade som första sportanläggning för motorsport i landet genom det tidigare beslutet i Gislaveds kommuns Bygg-, och Miljönämnd möjligheten att bedriva verksamheten med ljudkontroll genom ekvivalent mätning (medelvärdesmätning). Det nya beslutet som tillkommit efter överklagande från några närboende innebär en återgång till det gamla sättet att mäta störningen dvs via maxnivå och enstaka ljudtoppar.

Samtidigt har antalet dagar med förhöjda ljudnivåer (över max 60dB vid närliggande fastighet) kraftigt sänkts och flertalet inplanerade evenemang under hösten riskerar nu att behöva avbokas.

Fastighetsägaren GLAB som nu även är inne i en ny tillståndsprövning för anläggningen, har begärt inhibition på beslutet.

Liknande situation uppstod i April 2018 då stora delar av planerad verksamhet blev omöjlig att genomföra. Även då genom ett beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings Län efter klagomål från samma närboende.

Anderstorp Racing Club/SRW Anderstorp AB som underhåller och driver den dagliga verksamheten får, om beslutet kvarstår,  svårt att genomföra de tävlingar och träningar som återstår under 2019 bl.a. SM-tävlingar i Road Racing.

En ny och uppdaterad Preliminär kalender finns HÄR!

.