Invigning av Anderstorp tätortssymbol!

 För mer info om symbolen och evenemanget,

https://www.gislaved.se/funktionssidor/nyheter2019/invigningavtatortssymbolianderstorp.7522.html

undefined

.