Evenemangskalender 2019!

Preliminär evenemangskalender för 2019 finns nu att ladda ner HÄR!

Verksamhetens försiktighetsmått för buller är under prövotid fram till 31 Dec-19.Gällande beslut om miljöfarlig verksamhet är också överklagad till Länsstyrelsen så kalendern uppdateras löpande enligt gällande beslut från Gislaveds kommuns bygg-, och Miljönämnd 2019-02-26 och kan komma att ändras om/när nya beslut vinner laga kraft.

.