Anderstorps Flygplats ESMP

Anderstorps Flygplats är en privat flygplats som i första hand möjliggör för våra gäster att komma med flyg och helikopter. När verksamheten så tillåter tar vi även emot övrigt flyg som har ärende till oss eller bygden. Då Landningsbanan och Racingbanan sitter ihop så är det endast möjligt att landa när ingen annan verksamhet pågår på banan. Därav är det ett krav att man inhämtar tillstånd innan, PPR. Före sökande av PPR, kontrollera NOTAM.

 

PPR: Johan på mail airport(a)srwanderstorp.se eller 070/6498506 


Väder live

 

Flygplatsdata:

Platsindikator ESMP

Höjd: 507ft/155m

Radiofrekvens: 123.200

Banan är 1000 meter lång och 20 meter bred. Banriktningarna är 04/22. Asfalten är 30 meter bred men endast de 20 metrarna som ligger längst åt väst är rullbanan. Övriga tio meter är en del av stråket pga hinderfriheten. Centerline gäller.

Parkering på anvisad plats vid taxibana A.

Undvik överflygning under 1500fot GND utom i samband med start och landning.

Endast flygning i dager. Banan har inga landningsljus.

Normalt sett ingen snöröjning. Undantag kan göras efter ök.

Räddningstjänst CAT 2 kan erbjudas för kommersiell trafik med 24h PN.

 

undefined

 

undefined 

 

Helikopterplattan

Helikopterplattan ligger sydöst om tröskel 04. Helikopterplattan är endast öppen för HEMS och SAR. Övriga helikoptrar landar via rullbanan. PPR gäller.

Plattan är belyst och kan användas både dag och natt.

Räddningstjänst CAT 2 kan erbjudas för Air Ambulance med 24h PN.

Helikopterplattan är 16x16 meter. Max D=16 gäller för helikopter. In och utflygning gäller i första hand riktning 04/22 och i andra hand 01/19.

 

.