Träning/Test Bil 30 Maj!

Träning kl.09.00-14.20

ARC arrangerar en träning /test för Standard och Formelbilar.

För mer information se www.arc.nu eller kontakta ARC på 0371-161 70 eller racing@arc.nu

.