Bli Medlem i Anderstorp Racing Club

Medlemsavgiften är 400:-.

(För ungdomar under 18 år gäller 100:-)
(För hela familjen boende på samma adress 900:-)

Stödmedlem 150:-

Stödmedlem familj 300:-
 
 
Fyll i nedastående formulär samt sätt in medlemsavgiften på Pg: 60 94 91-6 eller Bg: 5904-6235, märk betalningen med ditt namn och personnr. 

 .