Aktivitetskalender 2018!

Nu har vi publicerat årets preliminära aktivitetskalender för 2018.

Du hittar den som en pdf HÄR!

Verksamhetsutövarens miljöanmälan är under prövning varför kalendern kan komma att ändras på kort varsel.

Eventuellt tillkommande evenemang läggs till löpande och kalendern uppdateras om/när så sker.

.